OBSŁUGA KSIĘGOWA

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany) oraz wyliczanie wysokości podatku dla przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Prowadzenie ewidencji i rejestrów dla potrzeb VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji VAT oraz informacji podsumowujących VAT-UE
 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

OBSŁUGA KADROWO - PŁACOWA I ZUS

 • Sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych i rachunków do nich
 • Sporządzanie list płac i kart wynagrodzeń
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Sporządzanie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu
 • Sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-40
 • Wyliczanie składek ZUS za ubezpieczonych oraz płatnika
 • Sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną formularzy zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS
 • Sporządzanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zasiłków wypłacanych z ZUS
 • Sporządzanie informacji miesięcznych lub rocznych dla osób ubezpieczonych

USŁUGI POZOSTAŁE

 • Fakturowanie ,monitoring i windykacja należności
 • Wyprowadzanie zaległości księgowych i kadrowych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych do banków w trakcie roku obrotowego
 • Opracowywanie instrukcji: inwentaryzacji, kontroli wewnętrznej, gospodarki kasowej, gospodarki magazynowej
 • Opracowanie planu kont
 • Projektowanie i wdrożenie od podstaw systemu rachunkowości
 • Wdrożenie programu księgowego
 • Organizacja działu księgowości i migracji procesów księgowych
 • Konsultacje księgowe

ksiegowość

INCOME MAJDA SP Z O O

logo w stopce